Thursday, April 9, 2009

Sasamahan ba kita sa iyong paglalakbay?

Sasamahan ba kita kahit alam kong ako'y iiwan mo rin?
Kahit ba alam kong minsan isang araw ikaw'y mawawala rin.
At sa minsang paggising ko'y wala ka na sa piling.
Kahit pa alam kong isang hapunan ang mapapanis sa hapag,
Habang naghihintay sa iyong pagdating at pagdalaw.

Tinanong mo akong kung sasamahan ba kita sa iyong paglalakbay,
Sa kung saang dako ay hindi mo naman tinukoy.
Natigilan ako at nag-isip ng malalim. Nakahanda nga ba ako?
Gayong alam kong ikaw'y kailanma'y hindi mapapasa-akin.

Sasamahan ba kita sa iyong paglalakbay?
Samantalang alam kong iiwan mo rin ako mag-isa balang araw.

}:{

No comments: