Wednesday, April 8, 2009

Bakit tutubi?

Bakit naman hindi? Mainam nga sya di ba dahil hindi sya nagpapahuli sa batang mapanghi.

Sa totoong kwento, hindi ko alam kung ano ang ipapangalan ko sa aking sarili. Kaya ang nasabi ko na lang sa sarili ko, ako si Tutubi. Dahil "I want to be...".

Gusto kong maging magaling na manunulat.

Gusto kong maging manunulat na kapupulutan ng mensahe, aral at inspirasyon.

Gusto kong makilala ngunit ayaw kong maging tanyag (dahil ang katanyagan ay may kaakibat na sumpa).

Gusto kong matuto. At makapagpasa rin naman ng aking kakarampot na kaalaman.

Gusto kong lumipad sa ibang dako maliban sa Saudi Arabia kung saan ako kasalukuyang namumugad.

Gusto kong huwag nang tuluyan pang lumayo sa piling ng aking mga magulang upang maalagaan ko sila sa kanilang pagtanda.

Gusto kong huwag nang lisanin ang Pilipinas dahil marami pa akong nais marating: Vigan, Appari, Davao.

Gusto kong maging kalugod-lugod sa Diyos kahit hindi ko alam kung paano.

Ako si Tutubi dahil 'I wanted to be...'


}:{ Kalabitin mo si Tutubi sa itaas upang marating mo ang ibang pasyalan dito sa aking tahanan...

No comments: